Make your own free website on Tripod.com

WAWASAN SEKOLAH

Mencatat kecemerlangan serta kegemilangan dalam semua
bidang khususnya kurikulum, kokurikulum, disiplin, moral dan
pembinaan insan selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara
(FPN) dan matlamat Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah
(KBSR).
 
 
MATLAMAT SEKOLAH
 
Melahirkan pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik,
berketrampilan, berdisiplin tinggi, bersahsiah tinggi,bermoral
tinggi, cergas dan cerdas serta prihatin terhadap perkembangan
tertentu.